Categorieën
OpenData ThingsThatGoOOPS

Betrapt

“dat het allemaal niet waar is, of in elk geval niet allemaal”

De gemeente loog vandaag. Of was onwetend en onkundig. Beide scenario’s vind ik eng.

Het verhaal begint op 23 maart 2023 als een Utrechtse burger een WOO-verzoek indient om overlastmeldingen van de horeca openbaar te krijgen. Het verzoek krijgt de referentie 2023-0257. Wettelijk heeft de gemeente 4 weken de tijd om een antwoord te geven. Als het een heel groot verzoek is, dan mogen ze daar nog 2 weken bij tellen. En in Utrecht zijn het altijd grote verzoeken. Tenminste als je de gemeente moet geloven, want eigenlijk komt er met de kerende post altijd een lief briefje waarin ze onder verwijzing naar artikel 4.4 tweede lid de reactie-termijn 2 weken oprekken.

Negen weken later, ‘slechts’ 3 weken te laat, komt het besluit van de gemeente. Ze hebben beloten voor openbaar maken. Joepie! Voor de volledigheid melden ze nog netjes dat de openbaar documenten ook op de gemeentelijke website zetten. Dat zijn ze overigens wettelijk verplicht.Openbaar makenEn hier begint de eerste leugen. Iets meer dan 2 weken later worden er wel wat gepubliceerd, maar natuurlijk niet het gevraagde document. De gemeente heeft daar reden voor “De bijlage is te groot om de plaatsen op de website“. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt, en ik vraag het document via de email op in de verwachting dat het document van vele MB’s is. Het blijkt om een excelsheet te gaan van 2000 regels, samen goed voor een schamele 217kb. Bij veel burgers leeft al het gevoel dat de gemeente er alles aan doen om de horeca-ondernemers de hand boven het hoofd te houden. Het niet publiceren van een klachtenoverzicht, vind ik daar wel bij horen. Ik gooi het hele verhaal dus maar op Twitter en BlueSky. De gemeente weet, dacht ik, dat je stil moet zitten als je geschoren wordt. Maar na wat aandacht van een journalist wordt er blijkbaar toch besloten te reageren EN de sheet met klachten alsnog op de website te zetten. Ze passen de tekst op de pagina aan en melden op Twitter dat allemaal wel meevalt. Was gewoon omdat het  .. naja, dit zeggen ze:

De gemeente beschuldigt me hier niet alleen van een leugen, maar maken daar ook nog een een “grappige” opmerking van. Wat deze JvH blijkbaar niet wist, is dat alle pagina’s van de gemeente elke dag gearchiveerd worden. Ik confronteer hun dus met hun leugen.Michel Eggertmont springt ook aan op deze leugen van de gemeente.  Want natuurlijk mag de gemeente een excel publiceren. Het is alleen tegen het beleid. Want A) ze behoren open formaten (odf) te gebruiken en B) een PDF te publiceren omdat je daar als data-analist niets mee kan.

Ze kunnen het dan nog niet laten en proberen het nog goed te praten.“Voor het gemak”. De gepubliceerde PDF is maar liefst bijna 6 keer zo groot als de originele sheet die ze wegens ‘te groot’ niet wilden plaatsen. Daarnaast, zoals ik hier boven al zei, is een PDF waardeloos voor data-analisten. De metadata van de PDF laat ook nog eens zien wie de sheet gemaakt heeft en dat het op dinsdag 5 september 2023 09:33:47 UTC. En dat maakt het helemaal grappig, want dat is slechts een paar minuten nadat een journalist hun belde om opheldering over het niet publiceren. De metadata laat ook zien dat ze gebruik maakten van Adobe om de pdf te genereren. Nog een bewijs dat de opdracht van de gemeenteraad om zoveel mogelijk met open source producten te werken, niet wordt nageleefd.

Maar stond er nou iets leuks in die sheet? Ik vind van wel. Van de 2000 klachten worden 1300 ongegrond verklaard en 15 geclassificeerd als “mogen we niets aan doen”. Met 140 meldingen wordt wel iets mee gedaan, al is onduidelijk wat. Met 500 meldingen wordt helemaal niets gedaan (of niets over genoteerd). Vanuit de sheet zijn leuke plaatjes te halen. Zoals een wordcloud van de horeca-tenten waar de meeste klachten over binnenkomen. Wil je zelf ook kijken in de data? De Excelsheet met klachten over de Utrechtse horeca staat hier als xlsx en hier als odf.

 

 

 

Categorieën
Afval

Bedrijfsafval

De regels voor bedrijfsafval in Utrecht zijn bekend. Ik mocht het concept inzien en had daar flink wat commentaar op. Daar is helaas niet zoveel mee gedaan. Laten we de regels eens onder de loep nemen.

Het inzamelmiddel voor bedrijfsafval mag enkel ter inzameling worden aangeboden aan de inzameldienst op of aan de openbare weg vanaf 00.00 uur op de overeengekomen inzameldag.

Het begint goed. Hiermee zijn we eindelijk af van het “Tent dicht, afval op straat pleuren”, dat zo fanatiek werd beoefend door veel Utrechtse ondernemers.

Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van bedrijfsafval, met uitzondering van het gebied binnen de Singels in de binnenstad, dient zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 20.00 uur op de dag van inzameling van de weg te zijn verwijderd. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk vóór 17.00 uur.

Hier gaat het helaas al mis. De zinsnede “zo spoedig mogelijk” zegt juridisch niets en is niet handhaafbaar. Een zin zoals “Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van bedrijfsafval dient na lediging, of op aanwijzing van handhaving, van de weg verwijderd te worden.” zou volgens mij beter zijn. Hiermee krijgt handhaving ook de mogelijkheid om, als er iets uit de handloopt of de weg voor iets dringends vrijgemaakt moet worden, op te treden.

Indien het gebruikte inzamelmiddel wordt aangeboden, maar niet is geledigd door de inzameldienst, dient deze uiterlijk vóór 20.00 uur (buiten de Singels) op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden. Voor het gebied binnen de Singels in de binnenstad geldt uiterlijk vóór 17.00 uur.

Dit klinkt natuurlijk goed. Tot je er even over nadenkt. In de binnenstad kan dat ‘inzamelmiddel’ ook een vuilniszak zijn. En die worden niet geledigd, maar weggehaald. Juridisch gezien geldt deze regel dus alleen voor bedrijfsafvalcontainers.

De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen op een zodanige wijze aan te bieden dat voetgangers en het overige verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd.

Het woord “gebruiker” is verwarrend. Waarom niet gewoon in de hele tekst vasthouden aan “aanbieder”? Dat is veel duidelijker, want wat is de gebruiker van bedrijfsafval?

Indien de inrichting van de aanbieder van het bedrijfsafval niet door de inzameldienst bereikt kan worden, en/of niet aan de hierboven vermelde overige voorwaarden kan worden voldaan, biedt de aanbieder het inzamelmiddel bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn eigen bedrijf aan, op een plek die wel door de inzameldienst bereikt kan worden en aan de hierboven vermelde overige voorwaarden voldoet.

Dit is juridisch lastig. Bijvoorbeeld op de Neude of de Ganzenmarkt. Daar kan de afvalauto gewoon komen, maar is er door de gemeente voor gekozen om een verzamelplek aan te wijzen. Bij de Neude is dat de Drakenburgstraat en de Slachtstraat. De regel kan daarom beter luiden “De gemeente kan een, eventueel tijdelijke, alternatieve locatie aanwijzen.”

Binnen de Singels in de binnenstad dient de gebruiker van het inzamelmiddel het inzamelmiddel te voorzien van een label met leesbaar adres. Indien dit label niet aanwezig is, kan het inzamelmiddel verwijderd worden door de gemeente. Inzamelzakken zijn hiervan uitgezonderd.

De adresstickers zijn natuurlijk een fantastisch idee. Helaas mogen de ondernemers ook gewoon vuilniszakken op straat pleuren. Als de regels voor containers te strak worden, zullen ondernemers over stappen op anonieme vuilniszakken.

Het oud papier dat binnen de Singels in de binnenstad wordt aangeboden, maar niet wordt meegenomen door de inzameldienst, dient uiterlijk vóór 13.00 uur op de dag van inzameling van de weg verwijderd te worden;

Al hoewel ik hier wel achter sta, is 13:00 best wel vroeg voor veel ondernemers en zeker voor de horeca. Het beperkt de gemeente ook in de flexibiliteit van ophalen. Een tijd van 17:00 zou meer in lijn liggen met de rest van de regels.

De aanbieder van de inzamelmiddelen draagt ervoor zorg dat de inzamelmiddelen in een zodanige staat verkeren dat deze ontoegankelijk zijn voor plaagdieren.

Deze regels geldt blijkbaar alleen voor ondernemers die werken met een commerciële aanbieder, want hij ontbreekt in het lijstje van de gemeentelijke ophaaldienst.  Deze regels betekent dus geen open zakken meer. Of eigenlijk zelfs helemaal geen plastic zakken omdat die te makkelijk open te bijten zijn door plaagdieren.

Tot zover de gepubliceerde regels. Missen we dan nog iets? Zekers!

Wat er nog ontbreekt is een regel over waar de ondernemer zijn lege containers mag stallen. Er staan nu bijvoorbeeld in de
Drakenburgstraat 24/7 bedrijfsafvalcontainers. Als ze geleegd zijn, dan blijven ze daar staan. Ondernemers halen ze alleen op om te vullen om vervolgens weer neer te zetten. De ondernemers zijn er zo aan gewend geraakt dat bedrijfsafvalcontainers op de openbare grond mogen staan, dat er bij verbouwingen geen rekening meer wordt gehouden voor een plek voor het afval. Dit speelt bijvoorbeeld ook bij de Ganzenmarkt, waar de ondernemers aan de oostkant de stoep van de Telingstraat gebruiken voor de opslag van hun containers. Bij de Drakenburgstraat speelt dan ook nog dat de ondernemers de locatie nu ook gebruiken als een opslaglocatie voor andere bedrijfsmiddelen. Uit de gepubliceerde regels zou je kunnen afleiden dat bedrijfsafvalcontainers na het legen niet meer op of aan de openbare weg mogen staan. En al hoewel ik dat toejuich, moet daar een gedoogperiode bij omdat veel ondernemers daar eerst voor moeten bouwen.

In de regels wordt gesproken over inzamelmiddelen, zonder deze te definiëren. Dat is niet handig, Op bijvoorbeeld de Nobelstraat en bij de opgang naar de werf op de Ganzenmarkt zien we dat  ondernemers de verpakkingen van hun leveranciers als afval op straat zetten. Alleen containers of afgesloten afvalzakken zou veel logischer zijn. Als je tussen de regels door leest, staat dat er eigenlijk al. Het expliciet opnemen is duidelijker voor de ondernemers en de
handhavers.

Telegraaf – 6 januari 2022

Wil je de complete regels lezen, zonder mijn commentaar? Ze staan hier (vanaf artikel X).